Zdalne nauczanie

PROJEKT EFS

Przydatne linki
BIP
bip
Translate
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Rekrutacja do Gimnazjum nr 4 na rok szkolny 2015/2016

Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 4 kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA przez rodziców (opiekunów).

Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci po złożeniu WNIOSKU przez rodziców (opiekunów). W ich przypadku przeprowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne z uwzględnieniem KRYTERIÓW przyjęcia do Gimnazjum nr 4.  

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

poniedziałek 8.15-13.15
wtorek 8.15-15.30
środa 8.15-13.15                         
czwartek 8.15-13.00
piątek    8.00-12.30

Maria Tyczyńska


tel. 17 788 19 0517 788 19 05 


 

Godziny pracy pedagoga reedukatora

Poniedziałek:     12.00 – 15.15

Wtorek:             11.00 – 15.15

Środa:               11.00 – 15.15

Czwartek:         11.30 – 15.15

Piątek:               8.00 – 14.30

 Po wcześniejszym ustaleniu możliwe jest umówienie się na spotkanie z pedagogiem reedukatorem w godzinach popołudniowych.

Dorota Buczek-Kolanko

 

tel. 17 773 82 8017 773 82 80 


 

Dyżury psychologa 

Psycholog mgr Joanna Szadkowska udziela bezpłatnych konsultacji uczniom i rodzicom w czasie swoich dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Chopina 8, w godzinach:

poniedziałek    od 15.45 do 18.45

wtorek              od 15.45 do 18.45

piątek               od 15.00 do 17.00


 

Drogi uczniu udaj się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • masz problemy osobiste, zdrowotne lub rodzinne
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, rodzicami lub rówieśnikami
 • masz problemy z nauką
 • czujesz się samotny lub skrzywdzony
 • ktoś stosował wobec Ciebie przemoc
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • nie radzisz sobie z jakimś problemem
 • wydaje Ci się , że nikt Cię nie rozumie
 • potrzebujesz wsparcia lub pomocy
 • chcesz podzielić się swoimi sukcesami
 • chciałbyś pomagać innym
 • masz ciekawe pomysły i chęć dzielenia się nimi
 • chcesz rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia
 • nie wiesz co robić po ukończeniu szkoły
 • potrzebujesz rozmowy o trudnej sytuacji, w której się znalazłeś….

Przyjdź zawsze, gdy stwierdzisz, że masz taką potrzebę !!!

ZAPRASZAMY

Zadania pedagoga

Zadania pedagoga szkolnego skupiają się wokół ucznia, jako głównego partnera w obrębie zadań ogólnowychowawczych, profilaktyki wychowawczej, pracy korekcyjno – wyrównawczej, indywidualnej opieki psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy materialnej w szczególności poprzez organizowanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla młodzieży, celem wspomagania rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się oraz pomoc wychowawcom klas przy współpracy z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi pracę wychowawczą szkoły zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

Zadania szczegółowe pedagoga obejmują:
 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 • Planowanie i koordynowanie działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej, tj. organizowanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania, prelekcje, wycieczki) ułatwiającej młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu.
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
 • Wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szansę edukacyjne ucznia.
 • Współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów niepełnosprawnych i specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Udzielanie różnych form pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki oraz indywidualne nauczanie.
 • Przeciwdziałanie skrajnym formom zaniedbywania i niedostosowania społecznego wśród młodzieży.
 • Dokonywanie oceny okresowej sytuacji wychowawczej w szkole oraz rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w szkole.
 • Prowadzenie zajęć specjalistycznych tj. zajęcia integracyjne, rewalidacyjne, profilaktyczno – edukacyjne, psychoedukacyjne oraz o charakterze terapeutycznym.
 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • Prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla rodziców, nauczycieli i uczniów.
 • Organizowanie spotkań dla uczniów i rodziców z różnymi specjalistami.
Zadania, o których mowa są realizowane we współpracy z:
 • Dyrekcją
 • Rodzicami
 • Nauczycielami
 • Pracownikami administracji
 • Pielęgniarką szkolną
 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
 • Poradniami Specjalistycznymi
 • Sądem Rejonowym
 • Komendą Powiatową Policji
 • Powiatowym Urzędem Pracy
 • Urzędem Miejskim – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
 • Starostwem Powiatowym – Wydział Edukacji
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społeczne
 • Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 • Samorządowym Centrum Kultury
 • Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.


poniedziałek 

 9.00 - 13.00 

wtorek 

 9.00 - 14.00 

środa 

 8.30 - 13.00 

czwartek 

piątek 

11.00 - 15.00

 9.30 -  13.30 

 
Wirtualny spacer

Wirtualny spacer
po Gimnazjum nr 4
w Mielcu

 (kliknij)

Kontakt

Gimnazjum nr 4
w Mielcu

ul. Łąkowa 6,
39-303 Mielec
tel (0-17) 788 19 00
gim4@miasto.mielec.pl
gim4@ptc.pl
Szukaj w serwisie...

spum2012

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
Kalendarium
Dzisiaj jest: Niedziela
10 Grudnia 2023
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
Imieniny obchodzą
Andrzej, Daniel, Judyta, Julia, Maria,
Radzisława

Do końca roku zostało 22 dni.
Zodiak: Strzelec
Wschód słońca: 07:27
Zachód słońca: 15:26
Odwiedzin
Dziśiaj3
Wczoraj3
W tym tygodniu41
W tym miesiącu49
Wszystkie236349
Cytaty
Świat jest jeno szkołą szukania: nie o to chodzi, kto dopadnie, ale kto przebieży piękniejszą drogą.
stat4u