O projekcie


Zespół Szkół nr 2 w Mielcu pozyskał dotację unijną na realizację programu edukacyjnego wartego ponad ponad 600 tysięcy złotych. Dzięki temu 176 uczniów naszej szkoły  ma możliwość darmowego dokształcania.

 Projekt nosi nazwę 'Nasza szkoła szansą na lepszą przyszłość” i jest realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Mielcu w latach 2013-2015. Dotacja na ten cel pochodzi z programu 'Kapitał Ludzki”, której dysponentem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie,

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Tytuł projektu: „Nasza szkoła szansą na lepszą przyszłość”