PETYCJA FUNDACJI ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) do Szkoły Podstawowej nr 13 im. Jana Bytnara „Rudego” w Mielcu wpłynęła w dniu 30 października 2019 r. petycja dotycząca dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Szkole procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dot. płatności bezgotówkowych od podmiotu Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13, 00-412 Warszawa.

Petycję zamieszcza się na stronie internetowej Szkoły, za zgodą podmiotu składającego i zawierającą scan petycji.

Przedmiotowa petycja zostanie rozpatrzona zgodnie z art. 10 ust. 1 wyżej cyt. ustawy.

pobierz petycję

Zawiadomienie o Sposobie Załatwienia Petycji

odpowiedź na petycję

Close Menu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast