Poza szkołą znajduję czas na zajęcia pozalekcyjne, takie jak:

 

Strona główna