Platforma e-Learningowa Moodle Szkoły Podstawowej nr 13 w Mielcu, to internetowa przestrzeń kształcenia.
Jest ona przeznaczona do wspomagania procesu kształcenia metodami e-learningowymi.


Informacja dla uczniów: aby korzystać z zawartości kursów z odpowiednich przedmiotów należy się zalogować

  Available courses

  Zdalne nauczanie biologia dla uczniów klas:

  • piątych : 5a i 5b
  • szóstych : 6a, 6b, 6c
  • siódmych : 7a, 7b
  •  ósmej : 8a

  Zdalne lekcje języka polskiego w klasie 4B i 5B

  Zdalne nauczanie języka polskiego dla klas:  
  8A
  7B
  6B
  4A


  Zdalne nauczanie historii dla uczniów klas 

  - 4a  4b

  - 6a  6b

  - 7a  7b

  Materiały z doradztwa zawodowego :

  - 8a

  Zajęcia z wychowawcą dla klasy:

  - 6b

  Zdalne nauczanie matematyki dla uczniów klas :5a,  6a  oraz 4b

  Nauczanie indywidualne 5b

  Praca z uczniem zdolnym 6a

  Zajęcia z wychowawcą.  klasy 4,5,6,7,8

  Zdalne nauczanie  matematyki : klasy 6b i 6c

  Kurs z fizyki  Kl. 8A, 7A, 7B.

  Zdalne nauczanie języka angielskiego w drugich grupach klas:

  - 4A, 4B

  - 5A, 5B

  - 6B, 6C  Zdalne nauczanie języka angielskiego w klasach:
  4A-1/2; 4B-1/2; 6A-1/2; 6B-1/2; 7A-2/2; 8A-1/2

  Język polski dla klas 5a, 6a, 6c, 7a

  Zdalne nauczanie dla uczniów klas:

  - przyroda : 4a  4b
  - geografia : 5a 5b 6a 6b 6c 7a 7b 8a

  NAUCZANIE ZDALNE Z PLASTYKI KLASY: 4, 5, 6, 7.   

  Język angielski kl. Va gr 1 i Vb gr 1

  zdalne nauczanie języka angielskiego w klasach:

  - 7a/gr1, 7b

  -8a/gr2

  Zdalne nauczanie z matematyki w klasie 4a 

  Nauczanie indywidualne klasa 6b 

           

    Zdalne nauczanie matematyki w klasie 8a i 5b

  Zdalne nauczanie historii w klasach 5a, 5b, 6c, 8a.

  Zdalne nauczanie WOS w klasie 8a.

  Gimnastyka mózgu.

  Super zagadki.

  Sprawny umysł, świetny wzrok.

  Czas na relaks ;)

  MEDIACJE RÓWIEŚNICZE I SZKOLNE klasy: 7a, 7b, 6a, 6b, 6c


  Propozycja zajęć i konkursów świetlicowych dla dzieci w okresie kwarantanny

  Login: uczen

  Hasło: uczen@SP13

  poczta: szkolnaswietlica13@gmail.com