Metody nauczania, których wpsólną cechą jest wykorzystywanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, stanowią podstawy e-kształcenia (e-learning) i służą do poprawy jakości kształcenia dzięki m.in asynchronicznej komunikacji i współpracy nauczycieli i uczących się oraz ułatwieniu i zwiększeniu dostępu do materiałów i usług edukacyjnych

W praktyce e-kształcenie integruje się z nauczaniem prowadzonym w sposób tradycyjny, przyjmując forme nauczania mieszanego (blended learning)


Last modified: Tuesday, 15 February 2011, 03:55 PM